Контакти
Към начало

OxBuild

Завършени проекти

Оздравително училище “Никола Й. Вапцаров”

Гр. Вършец

Сградата представлява масивна постройка, състояща се от два блока (Блок А и Блок Б) с по три надземни етажа и полувкопан етаж, свързани с топла връзка (Блок В) на две нива. Всеки блок има самостоятелно стълбище. Сградата е изградена през 1978г. като почивна станция, но впоследствие е преустроена на оздравително училище.

Проектът представлява етапни ремонтно–възстановителни дейности на Корпус 3 на СУ „Иван Вазов” в гр. Вършец. 1-ви етап – Блок А, Блок В (Топла Връзка), котелно и укрепване на еркер в Блок Б. 2-ри етап – Блок „Б”. Двата етапа се представени в отделни проекти, като 1-ви етап е разделен на две части: Подетап 1.1 и Подетап 1.2. Обекта се намира в ПИ 12961.424.44, кв. 73, гр. Вършец. Съгласно ЗУТ сградата е 4 категория. В имота има трафопост.

Подетап 1.1 – двор, топлоизолация на Блок А и Блок В, покривите на Блок А и Блок В, Етаж - 1 и Етаж - 2 на Блок А, бюфет в Блок В.

Подетап 1.2 – прилежащи помещения на кухня на Етаж – 2 в Блок В, зала за хранене, кухня и прилежащите и помещения на Етаж – 1 в Блок В, 1 етаж и 2 етаж на Блок А.

oxbuild
+359 894 491 166 office@oxbuild.bg ул. “Д-р Заменхов 1” , гр. Варна