Контакти
Към начало
OxBuild

Кариери

OxBuild Кариери

Стани част от нашия растящ екип

Oxbuild се развива с високи темпове и винаги търси нови кадри. Ако сте амбициозен професионалист, търсещ възможност да реализира своите умения и да допринесе към значими строителни проекти, сте на правилното място. Ние предлагаме конкурентни условия за работа, разнообразни обучения и кариерно развитие.

Лесно и удобно кандидатствайте чрез онлайн формуляра. Попълнете вашите лични данни и качете резюме. Ще се свържем с одобрените кандидати.

Заетост: Постоянна
Локация: Варна, България

От какво се състои работата?

 • Изготвяне на документация за участие в обществени поръчки – ЦАИС
 • Организира и отговаря за цялостния процес по подготовка на тръжното предложение на фирмата при участие в процедури по ЗОП
 • Проследяване за спазване на всички срокове по тръжните процедури и мониторинг на досието на обществената поръчка до издаване на решение за избор на изпълнител
 • Изготвяне на количествени сметки, количествено-стойностни сметки, анализни и фирмени цени, линейни графици, оферти, протоколи и др.
 • Изготвяне на прогнозни себестойности за нови обекти
 • Изготвяне на справки и отчети, свързани с цялостната дейност по изпълнението на строителни обекти
 • Много добро познаване на процесите и операциите при изпълнение на отделни видове СМР, както и технологията на ценообразуване и офериране
 • Осъществяване на комуникация с всички участници в строителния процес – техническите ръководители, подизпълнители, строителен надзор, доставчици, инвеститори, строителен надзор, партньори и др.
 • Проучване на цени, новости в строителните материали и новите технологии в областта на строителството

Изисквания:

 • Висше образование в областта на строителството
 • Много добри компютърни умения – MS Office
 • Опит на подобна позиция – минимум 2 години
 • Много добро познаване на процесите и операциите при изпълнение на отделни видове СМР, както и технологията на ценообразуване и офериране
 • Опит в изготвянето на оферти за обществени поръчки – техническо предложение
 • Познаване на действащата нормативна база в областта на строителството – ЗУТ и ЗОП, ППЗОП, ЕЕДОП и др.
 • Познаване на строителния процес като технология и планиране на процеса
 • Владеене на AutoCad
 • Активен шофьор с шофьорска книжка категория В

Oxbuild ти предлага:

 • Условия да развиете напълно своя личен и професионален потенциал в стабилно разрастваща се организация
 • Дългосрочен ангажимент на постоянен трудов договор
 • Конкурентно месечно възнаграждение с материално стимулиране, обвързано с резултатите в работата
 • Работа в динамична среда с млад и сплотен екип от професионалисти
 • Възможности за индивидуално определено гъвкаво работно време
 • Ползване на 12 допълнителни почивни дни към годишния платен отпуск
 • Въвеждащо обучение в работата
 • Фирмен телефон
 • Други материални и нематериални допълнителни придобивки

* Кандидатури, които отговарят на горните изисквания ще бъдат разгледани

Очакваме вашата кандидатура!

Oxbuild Кариери

Кандидатствай

 • Пусни файловете тук или
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.

* С натискането на бутона се съгласявам личните ми данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на сайта.

Заетост: Постоянна
Локация: Варна, България

От какво се състои работата?

 • Организира и ръководи работата на обектовите технически ръководители
 • Контролира качеството на изпълняваните СМР и отговаря за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа спецификация
 • Следи воденето и съхраняването на цялата техническа документация на обекта
 • Следи за спазването на поставените в графика срокове
 • Контролира заявките за материали и необходимите предпазни средства и инструктажи
 • Контролира качеството на строителството и материалите, доставяни на обекта, както и съхранението им
 • Предоставя обобщен отчет за извършената дейност съобразно вътрешно фирмените правила и документи

Изисквания:

 • Завършено образование – Строително техническо образование
 • Опит в бранша – минимум 3 години
 • Лични качества – Точност, дисциплинираност, отговорност, прецизност, лоялност и дискретност

Oxbuild ти предлага:

 • Работа на установен график
 • Свободни почивни дни и официални празници
 • Целогодишна работа на постоянен трудов договор
 • Дългосрочен ангажимент
 • Възможности за повишаване на квалификацията
 • Динамична работна среда в екип от професионалисти
 • Въвеждащо Обучение
 • Периодични опреснявания и придобиване на нови умения
 • Фирмен телефон
 • Ползване на целия полагащ се годишен отпуск
 • Добро фиксирано възнаграждение
 • Допълнително материално стимулиране според постигнатите резултати

* Кандидатури, които отговарят на горните изисквания ще бъдат разгледани

Очакваме вашата кандидатура!

Oxbuild Кариери

Кандидатствай

 • Пусни файловете тук или
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.

* С натискането на бутона се съгласявам личните ми данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на сайта.

Заетост: Постоянна
Локация:

От какво се състои работата?

 • Организира и ръководи изпълняваните СМР на строителната площадка
 • Контролира качеството на изпълняваните СМР и отговаря за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа спецификация
 • Организира воденето ѝ и отговаря за съхраняването на цялата техническа документация на обекта
 • Отговаря за спазването на поставените в графика срокове
 • Ежедневно/своевременно изготвяне на заявки за необходими материали и нужди за дейността на обекта
 • Осигурява необходимите предпазни средства и инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и противопожарната защита; не допуска извършване на работа при опасни и вредни за здравето условия;
 • Контролира качеството на строителството и материалите, доставяни на обекта, както и съхранението им
 • Замерва и отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора
 • Отчита извършената дейност съобразно вътрешно фирмените правила и документи

Изисквания:

 • Завършено образование – Строително техническо образование
 • Опит в бранша – минимум 2 години
 • Лични качества – Точност, дисциплинираност, отговорност, прецизност, лоялност и дискретност

Oxbuild ти предлага:

 • Работа на установен график
 • Свободни почивни дни и официални празници
 • Целогодишна работа на постоянен трудов договор
 • Дългосрочен ангажимент
 • Възможности за повишаване на квалификацията
 • Динамична работна среда в екип от професионалисти
 • Въвеждащо Обучение
 • Периодични опреснявания и придобиване на нови умения
 • Фирмен телефон
 • Ползване на целия полагащ се годишен отпуск
 • Добро фиксирано възнаграждение
 • Допълнително материално стимулиране според постигнатите резултати

* Кандидатури, които отговарят на горните изисквания ще бъдат разгледани

Очакваме вашата кандидатура!

Oxbuild Кариери

Кандидатствай

 • Пусни файловете тук или
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.

* С натискането на бутона се съгласявам личните ми данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на сайта.

oxbuild
+359 894 491 166 office@oxbuild.bg ул. “Д-р Заменхов 1” , гр. Варна