Oxbuild - Строителна компания Контакти
Към начало
OxBuild

Кариери

OxBuild Кариери

Стани част от нашия растящ екип

Най-важната част от всяка успешна фирма е нейният екип от опитни професионалисти. Ние се гордеем със своя сплотен екип от специалисти в различни области, които ни помагат да градим успешни проекти. Ако умеете да се справяте с предизвикателствата и търсите различно работно място, където да бъдете оценени, станете част от екипа на OXBUILD.

Заетост: Постоянна
Локация: Варна, България

Основните задачи на отговорник проекти са да изгражда реалистични планове за изпълнение на различни проекти, да се стреми да предостави резултатите навреме, да планира и дава задачи, да управлява екип от специалисти и да поддържа приятелски отношения в комуникацията си с клиенти на компанията. Отговорник проекти следи отблизо за етапите на изпълнение на проектите, техният напредък и ефективното представяне на всеки един член от своя екип, който управлява. Идеалният кандидат е отговорен, комуникативен, с умения за работа в динамична среда и умеещ да запазва самообладание.

От какво се състои работата:

 • Планиране на проекти относно изграждането на жилищни сгради и комплекси;
 • Следене отблизо етапите на развитие на всеки един проект и водене на непрекъсната комуникация с екипа, който ги изпълнява;
 • Координация между отделните служители и работници по изпълнението на проекта;
 • Планиране и разпределяне на задачи;

Изисквания:

 • Отлични комуникационни умения;
 • Отлична организираност;
 • Опит в управлението на екип и лидерски качества;
 • Способност за разрешаване на проблеми;

OXBUILD ти предлага:

 • Отлично заплащане, обвързано с постигнатите резултати;
 • Пълна здравна и социална осигуровка;
 • Възможност за работа в успешна компания със силни позиции в строителния бранш;

Необходими документи:

 • CV
 • Препоръка
 • Квалификация

* Кандидатури. които отговарят на горните изисквания ще бъдат разледани

Очакваме вашата кандидатура!

Oxbuild Кариери

Кандидатствай

 • Пусни файловете тук или
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.

* С натискането на бутона се съгласявам личните ми данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на сайта.

Заетост: Постоянна
Локация: Варна, България

Ръководител конструкции отговаря за надзора на всички логистични процеси, свързани с изграждането на сгради. Задълженията включват създаване на работни графици за вашия екип и разпределяне на отговорностите между работещите. Необходимо е ръководител конструкции периодично да извършва огледи за реалното изпълнението на проектите, да прави проверки за етапите на работа и да докладва на отговорник проекти дали задачите вървят по план. Работата е подходяща за комуникативни и динамични личности, с организационни умения, лидерски качества и способност за работа в динамична среда, които умеят да запазват спокойствие.

От какво се състои работата:

 • Надзор над логистиката в строителните проекти;
 • Създаване на графици и разпределяне на отговорности между екипа;
 • Редовни проверки дали изпълнението върви по план;
 • Докладване на актуалните етапи на отговорник проекти;

Изисквания:

 • Отлични комуникационни умения;
 • Организационни и лидерски качества;
 • Опит в управлението на екип от хора;

OXBUILD ти предлага:

 • Работа в голяма компания, със силни позиции на пазара;
 • Отлично заплащане, с включена допълнителна здравна застраховка и ваучери за храна;
 • Допълнителни бонуси;

Необходими документи:

 • CV
 • Препоръка
 • Квалификация

* Кандидатури. които отговарят на горните изисквания ще бъдат разледани

Очакваме вашата кандидатура!

Oxbuild Кариери

Кандидатствай

 • Пусни файловете тук или
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.

* С натискането на бутона се съгласявам личните ми данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на сайта.

Заетост: Постоянна
Локация: Варна, България

Задължението на общия работник е да отговаря за изпълнението на различни задачи и да подпомага извършването на ежедневните операции на строителния обект. Сред задачите се включват товарене и разтоварване на строителни материали, суровини и инструменти, сглобяване на скелета или други части от оборудването, изкопаване или запълване на ями и т.н. Всички задължения и отговорности на общия работник също така са насочени и към поддържането на чиста, безопасна и ефективна строителна площадка, като същевременно с това поддържат цялостното изпълнение на проекта и докладват на отговорник проекти.

От какво се състои работата:

 • Товаро-разтоварна дейност;
 • Изграждане и демонтаж на скелета и временни постройки;
 • Изкопаване на окопи, уплътняване на ями и запълване на дупки;
 • Обслужване и поддръжка на машини и тежко оборудване;

Изисквания:

 • Издръжливост и умения за работа под напрежение и със сериозно натоварване;
 • Умения за работа с тежки машини и оборудване;
 • Познания по електротехника и механика;

OXBUILD ти предлага:

 • Възможност за работа в доказана строителна компания;
 • Отлично заплащане и бонусна система;
 • Осигурен транспорт и храна на работното място;

Необходими документи:

 • CV
 • Препоръка
 • Квалификация

* Кандидатури. които отговарят на горните изисквания ще бъдат разледани

Очакваме вашата кандидатура!

Oxbuild Кариери

Кандидатствай

 • Пусни файловете тук или
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.

* С натискането на бутона се съгласявам личните ми данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на сайта.

Заетост: Постоянна
Локация: Варна, България

За да процъфтява един всеки бизнес, той трябва да разполага с компетентен мениджър продажби, който може да планира, изпълнява и контролира ефективно извършването на всички продажби и промоционални дейности. Задълженията в отдел продажби включват следене на имотния пазар и динамично променящата се среда, генериране на потенциални клиенти и непрекъсната комуникация с реални и бъдещи клиенти на компанията, както и нейни партньори. Задачата на мениджър продажби включва да отговаря на всички въпроси на клиентите и при желание от тяхна страна да ги запознае с проекта отблизо.

От какво се състои работата:

 • Проучвания на имотния пазар и следене на актуална информация относно интересите на купувачи и продавачи;
 • Привличане на потенциални клиенти;
 • Комуникация с настоящи и бъдещи клиенти на компанията;
 • Реализиране на сделки;

Изисквания:

 • Отлични комуникационни и организационни умения;
 • Умения за работа в динамична среда и под напрежение;
 • Умение за водене на преговори и убеждаване;

OXBUILD ти предлага:

 • Възможност за сигурна работа в компания със силни позиции;
 • Отлично заплащане, с включен процент към всяка успешно реализирана сделка;
 • Допълнително здравно осигуряване и карта за спорт;

Необходими документи:

 • CV
 • Препоръка
 • Квалификация

* Кандидатури. които отговарят на горните изисквания ще бъдат разледани

Очакваме вашата кандидатура!

Oxbuild Кариери

Кандидатствай

 • Пусни файловете тук или
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.

* С натискането на бутона се съгласявам личните ми данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на сайта.

Заетост: Постоянна
Локация: Варна, България

Строителна компания OXBUILD си търси добър офис асистент, който да се заеме с административната дейност в нашия офис. Основните задължения ще бъдат приемане на входящи обаждания и разговори с клиенти, доставчици и партньори на компанията, връщане на обаждания и отговаряне на запитвания, управление на файловете, актуализиране на документацията, работа с документи и офис техника. Идеалният кандидат е комуникативен, с умения за работа в динамична среда, компютърни умения и възможност за експедитивна работа с популярни приложения за текстообработка. Предишен опит за тази позиция не се изисква.

От какво се състои работата:

 • Работа с офис техника и програми за текстообработка;
 • Приемане и връщане на обаждания към клиенти и партньори на компанията;
 • Обработка на документация;
 • Поддържане на ред в офиса и обработка на документация;

Изисквания:

 • Добри комуникационни умения и възможност за работа под напрежение;
 • Умения за работа с MS Office пакет и офис техника;
 • Предишен опит не е задължителен;

OXBUILD ти предлага:

 • Сигурна работа в развиваща се строителна компания със силни позиции на пазара;
 • Отлично заплащане и бонусна система;
 • Социално и здравно осигуряване;

Необходими документи:

 • CV
 • Препоръка
 • Квалификация

* Кандидатури. които отговарят на горните изисквания ще бъдат разледани

Очакваме вашата кандидатура!

Oxbuild Кариери

Кандидатствай

 • Пусни файловете тук или
 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.

* С натискането на бутона се съгласявам личните ми данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на сайта.

oxbuild
+359 894 49 1166 office@oxbuild.bg ул. “Д-р Заменхов 1” , гр. Варна